peleți din lemn / пеллеты из дерева / wood pellets

peleți din lemn / пеллеты из дерева / wood pellets

Peleții companiei Q-GRUP SRL sunt produși din materie primă curată, 100% lemn de specii tari și corespund Regulamentului cu privire la Biocombustibilul solid aprobat prin HG nr.1070 din 27.12.2013.
Produsul are următoarele caracteristici:
– ambalaj: saci de 20-35 kg,
– diametru: 8 mm,
– lungime: 1200 kg/m3,
– puterea calorifică superioară în bază uscată: 4600 kcal/kg (19,26 MJ/kg, 5,35 kWh/kg): corespunde standardului european EN Plus-A1,
– puterea calorifică inferioară a biocombustibilului de lucru: 4200 kcal/kg (17,6 MJ/kg, 4,9 kWh/kg): corespunde standardului european EN Plus-A1,
– cenușă: 0,8% (corespunde standardului german DIN Plus),
– umiditate: 7% (corespunde standardului german DIN Plus),
– aditivi: 0%.

Пеллеты компании Q-GRUP SRL произведены из чистого сырья – 100%-ной древесины твердых пород и соответствуют Регламенту относительного Твердого Биотоплива, утвержденного ПП 1070 от 27.12.2013.
Продукт обладает следующими характеристиками:
– упаковка: мешки по 20-35 кг,
– диаметр: 8 mm,
– длина: 1200 кг/м3,
– теплотворная способность в сухом виде: 4600 ккал/кг (19,26 МДж/кг, 5,35 кВтч/кг): соответствует европейскому стандарту EN Plus-A1,
– низшая теплотворная способность продукта: 4200 ккал/кг (17,6 МДж/кг, 4,9 кВтч/кг): соответствует европейскому стандарту EN Plus-A1,
– зольность: 0,8% (соответствует немецкому стандарту DIN Plus),
– влажность: 7% (соответствует немецкому стандарту DIN Plus),
– добавки: 0%.

Utilizator:Q-GRUP SRL

E-mail:info@moldbiofuel.eu

Tipul de ofertă:Vînd

Preț: 3 100 mdl

Certificat de calitate: Da

Regiune: Hîncești

Telefon:78033337

Trimite mesaj