Caracteristicile tehnice şi proprietăţile pentru pelete

Republica Moldova are un laborator acreditat să testeze parametrii fizici şi chimici ai biocombustibililor, deschis pe lângă Universitatea Agrară din Moldova. Astfel, conform Hotărârii de Guvern nr. 1070 din 27.12.2013, certificarea biocombustibilului este obligatorie începând cu ianuarie 2015.

Acest lucru permite producătorilor să demonstreze calitatea biocombustibilului plasat pe piață, iar consumatorilor – să fie siguri de produsul achiziţionat.

Fiecare lot de biocombustibil plasat pe piaţă trebuie să conţină informaţii privind ţara de origine, data fabricării, termenul de valabilitate, dimensiunea, puterea calorifică, conținutul de cenușă, umiditate, aditivii și conținutul de azot, clor și sulf, proprietățile fizice și mecanice cum sunt durabilitatea mecanică, densitatea în vrac, parametrii geometrici conținutul de fracții fine. Toți acești parametri, indicaţi pe etichetă, trebuie să fie confirmaţi de către vânzător/producător prin raportul de încercări emis de un laborator de încercări acreditat în Republica Moldova. Autoritatea de supraveghere a calităţii biocombustibililor plasaţi pe piaţă şi a respectării  Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid este Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.

Datele de contact ale Laboratorului biocombustibililor solizi: Universitatea Agrară, Facultatea Inginerie Agrară şi Transport Auto, str. Mircești 56, mun. Chișinău, MD-2049. Tel. 022 43 23 46, 067591778.

Alegerea biocombustibilului calitativ şi adecvat tipului de cazan pe biomasă este o precondiţie cheie pentru  funcţionarea eficientă a centralelor termice pe biomasă.

Puterea calorică a biocombustibilului şi, respectiv, preţul acestuia variază în funcţie de sursa de biomasă din care este produs:

Brichete/pelete cu umiditate de maxim 10% Putere calorică brută (MJ/kg)
Coji de nucă 20
Coji de floarea soarelui 19
Rumeguş de lemn 18
Paie 15

(click pe tabel pentru marire)

Recomandări pentru verificarea autonomă a calităţii peletelor:

  • Puneţi o cantitate mică de pelete într-un pahar cu apă. Peletele bun își va păstra forma pentru o perioadă mai lungă. Dacă peletele se dizolvă imediat în apă, atunci calitatea acestuia este îndoielnică.
  • Peletele calitativ este neted şi dur la atingere.
  • Peletele care se fărâmiţează la atingere are umiditate mare şi va avea eficienţă redusă la ardere.
  • Peletele calitativ lasă maxim 4% de cenușă după ardere. Cenuşa rămasă este un bun fertilizator pentru plante. Volumul mare de cenuşă rămas după ardere denotă calitatea proastă a peletelui.

Recomandări pentru verificarea calităţii brichetelor:

  • Lăsaţi brichetele pentru câteva minute în apă. Un brichete bun se va lăsa la fundul vasului şi se va dizolva mai greu. Brichetele cu densitate mică va pluti la suprafață şi se va dizolva uşor.
  • Aruncaţi brichetele jos. Dacă se face uşor bucăţi, atunci are densitate mică şi va trebui să puneţi o cantitate mai mare pentru a avea căldura dorită.
  • Un brichete mai puțin dens conține o cantitate mai mică de energie: arde mai repede şi degajă mai puţină căldură.
  • Brichetele calitativ lasă maxim 6% cenuşă după ardere. Brichetele ce lasă multă cenuşă are capacitate calorică mică.
  • Dacă evacuarea cenușii se face mai des decât o dată la 4 zile, calitatea combustibilului poate fi motiv de îngrijorare.

 

 

Screenshot_4

(click pe tabel pentru marire)

Screenshot_7

 

 

Brichetele produs din paie şi tulpini de floarea soarelui au fost considerate după calitate foarte bună de circa 24% de consumatori, 62% susţin că este de calitate bună şi 13% de calitate medie. Doar un singur procent a considerat că este nu prea bună.