Despre biomasă

Biomasa este utilizată în scopuri energetice din momentul descoperirii focului de către om. Ea reprezintă cca. 15% din sursele primare de energie utilizate pe plan mondial, poate fi utilizată în diferite scopuri – de la incălzirea încăperilor până la producerea energiei electrice și combustibililor pentru automobile.

Date generale

Masa totală (inclusiv umid.) – peste 2000 mlrd tone;

Masa totală a plantelor terestre – 1800 mlrd tone;

Masa totală a pădurilor – 1600 mlrd tone;

Cantitatea energiei acumulate în biomasa terestră – 25.000∙1018 J;

Creșterea anuală a biomasei – 400.000 mil tone;

Viteza acumulării energiei de către biomasa terestră – 3000∙1018 J pe an (95 TWt);

Utilizarea energiei biomasei – 55∙1018 J pe an (1,7 TWt).

Consumul total anual a tuturor tipurilor de energie – 400∙1018 J pe an (22 TWt);

Utilizarea biomasei crește cu ritmuri rapide. Statisticile actuale indică faptul că țările în curs de dezvoltare își acoperă circa 38% din nevoile proprii de energie din biomasă, iar în multe dintre aceste țări, arderea lemnului de foc reprezintă până la 90% din consumul total de energie.

De asemenea, unele țări dezvoltate își asigură în prezent, din biomasă, o cotă importantă din consumurile proprii de energie, cum ar fi cca. 18% în Finlanda, cca. 15% în Suedia, cca. 10% în Austria, etc.

Suedia planifică pe viitor creşterea volumului biomasei utilizate concomitent cu închiderea statiilor atomo- si termo-electrice, care utilizeaza combustibil fosil.

În SUA, unde 4% din energie este obţinută din biomasă, aproape de cantitatea obținută la staţiile atomo-electrice, astăzi funcţionează instalații cu capacitatea totală de 9000 MWt, unde se arde biomasa cu scopul obținerii energiei electrice. Biomasa cu ușurință poate asigura peste 20% din necesitățile energetice ale țării.

Cota parte a biomasei în volumul total a energiei utilizate în unele țări:

Nepal – 94%;

Kenia – 95%;

Malazia – 94%;

India – 50%;

China – 33%;

Brazilia – 25%;

Egiptul – 20%.

În țările în curs de dezvoltare, biomasa este utilizată ineficient, obținându-se, ca regula, 5-15% din necesitatea totală. În plus, biomasa nu este atat de comodă în utilizare ca și combustibil fosil.

Biomasa are un potențial energetic enorm, care poate fi inclus în circuit în cazul îmbunătătirii eficienței în utilizarea resurselor existente și creșterii productivității. Bioenergetica poate fi modernizată datorită tehnologiilor moderne de transformare a biomasei în purtători de energie moderni și comozi (energie termică, energie electrică).

Pe fondul încercării Guvernelor lumii de a atinge țintele de mediu impuse la nivel de continente, acestea au început să aloce resurse financiare importante în vederea subvenționării surselor de energie verde.

Astfel, potrivit unui raport al „Bain & Company” dat publicității recent, cererea de lemn peletizat a europenilor ar putea ajunge la 29 de milioane de tone până la sfârșitul decadei, cu opt milioane de tone mai mare decât cea din 2010.

Potrivit documentului citat, 66 % din pelete ar urma să fie însă importate, în principal din zone cum sunt America de Nord și Brazilia. Chiar dacă Europa importă deja o cantitate însemnată de pelete, analiștii „Bain & Company” avertizează asupra riscurilor de concentrare a furnizorilor și miza „pe o singură carte”.

Raportul indică faptul că, pe mapamond, totalul energiei electrice obținute din biomasă ar urma să crească cu nouă procente anual, până în 2020.