Calcul economic

Salcie energetică

Considerentele economice de mai jos sunt prezentate pentru o productivitate a salciei energetice care poate ajunge la 40-60 tone/ha de masa lemnoasă după 2-3 ani. 

Perioada optimă de plantare a salciei energetice are loc în lunile martie şi aprilie, pentru un hectar fiind necesari aproximativ 14.000 de butaşi. (în cazul unei scheme de plantarea pe două rânduri gemene care au o distanţă una de alta de 75 de cm. Între aceste doua rânduri se lasă un gol de 1,5 metri, pentru a putea trece cu utilajele.)

  1. Salcia energetică se plantează o singură dată şi se recoltează, începând cu anul II-III, timp de 25 -30 ani.
  2. Cultura de salcie energetică implică inițial costuri de producție medii. Spre exemplu, plantarea unui hectar de teren cu salcie energetică costă aproximativ 2.500-3.000 de euro. Începând din anul 4 sau 5, in afara de recoltare, nu necesită nici o altă intervenție substanțială, ci doar minore care ar însuma circa 200 euro/ha/an
  3. Profitul apare din anul al doilea de la înființarea plantației si este de peste 1000 euro/ha.
  4. Amortizarea rapida a investiției de înființare a culturii de salcie energetica. Practic, după prima sau a doua recoltă, investiția este amortizată.
  5. Biomasa din salcie energetică are o putere calorică mare. Astfel, 1 kg biomasa uscată de salcie este echivalentă după puterea calorică cu 0.5 l petrol sau 0.5 m3 metan.
  6. Biomasa uscată obținută din salcie energetică este ușor de utilizat şi depozitată (1 m3 = 0.65 tone)
  7. Este o sursă regenerabilă de energie nepoluantă. Prin ardere se elimină doar cantități neglijabile de noxe şi are reziduuri reduse (cenuşa 1%).

 

Salcâm energetic

Rezultatele calculelor economice prezentate mai jos sunt pentru o plantație de salcâm energetic cu recoltare anuală a biomasei lemnoase din plantațiile energetice de salcâm, metoda cea mai eficientă fiind plantațiile cu un număr de 10 000 plante/ha, utilizând schema de plantare 2×0,5 m.

Cantitățile medii de tocătură (20% umiditate) obținute per ha sunt cuprinse:

I an – 8…9 tone/an/ha,

II an – 14…15 t/an/ha,

III an – 20-22 t/an/ha,

În calculul de simulare se consideră producție medie de cca. 19-20 t/an/ha. Astfel în douăzeci de ani după plantare, rezultă un total de cca.400 tone/ha/20 ani.

 

Din punct de vedere al costurilor medii/ha concluzionăm următoarea structură  lor:

  • cheltuieli de înființare a plantației – 1650 € (incluzând toate lucrările mecanice, erbicid, forța de muncă manuală, până la prima tăiere)
  • cheltuieli de recoltate și întreținere – 4000 €/20 de ani
  • cheltuieli totale pentru producția biomasei lemnoase de salcâm – 5650 €/20 ani

 

Dacă raportăm costurile de producție la cantitatea de biomasă lemnoasă de salcâm ce se poate obține printr-un ciclu scurt de producție (anual), dar pe o perioadă de instalare a culturii de salcâm în sistem agrosilvic de minim două zeci de ani, rezultă un cost total de producție de apr. de 14,125 €/t.

 

Sursa: https://rubenbudau.wordpress.com/2014/11/09/aspecte-privind-cultura-salcamului-in-sistem-agrosilvic-pentru-producerea-biomasei-lemnoase/