Prezentari si rapoarte

Screenshot_1

Estimarea potentialului energetic al biomasei . pdf

Studiul dat a fost elaborat de IDIS „Viitorul” în cadrul proiectului Energie și Biomasă în Moldova finanțat de
Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de PNUD Moldova…

 

 

 

 

Screenshot_2
Prezentare afacere de producerea biocombustibiluluin . pdf
Numărul angajaților va depinde direct de productivitatea echipamentului. În cele mai bune cazuri numărul angajaţilor
este direct proporţional cu dotarea tehnologică a antreprenorului, precum și depinde de materia primă folosită
pentru producerea brichetelor…

 

Screenshot_3

Reglamentarea tehnica biocombustibili solizi . pdf

În prezent, pe plan mondial se observă o trecere intensivă de la sursele energetice
tardiționale la surse de energie alternative, tendință impulsionată de diminuarea rezervelor de combustibili fosili
şi majorările consecutive ale preţurilor pentru resursele energetice tradiționale. Cu referire la Republica Moldova,
producerea energiei alternative este şi mai actuală, fiind condiţionată de criza energetică şi de dependenţa
absolută de importul de resurse energetice…Subventionarea procurarii centralelor termice pentru gospodariile casnice . pdf
Stimularea utilizarii în scopuri energetice a combustibilului din biomasă solidă produs local , substituirea lemnului de foc şi a altor combustibili fosili pentru încălzirea spațiilor locative;  Acordarea subvenției de 30%, dar nu mai mult de 1000 Euro din valoarea totală a investiției;  Stimularea producătorilor locali de cazane pe biomasă prin asigurarea unei piețe de desfacere a echipamentului;  Promovarea utilizării energiei regenerabile în Republica Moldova…

Screenshot_6

Raport final PEBM . pdf

Obiectivul general al proiectului este cel de a contribui la crearea unui sistem mai sigur, competitiv şi durabil de producere a energiei din surse regenerabile în Republica Moldova prin intermediul unui suport bine-orientat acordat celor mai viabile şi disponibile surse locale de energie regenerabilă, în special, biomasă din deşeuri agricole…

 

 

 

Screenshot_7

Ghidul Potentialului Producator de Brichete . pdf

Materialul respectiv a fost elaborat de IDIS „Viitorul” în cadrul proiectului „ Energie și Biomasă în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de PNUD Moldova. În lucrarea dată sunt prezentate o serie de informaţii şi date care ţin de producătorii de utilaj de brichete şi peleţi şi actualii producători de brichete din biomasă…

 

 

 

Screenshot_8

Ghid pentru comunitati . pdf

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova (realizat în 2011- 2014) se extinde pentru încă trei ani. Cu un buget total de 9.41 milioane EURO acordaţi de Uniunea Europeană, proiectul va fi implementat de Programul Naţiunilor Unite în perioada 2015-2017…

 

 

 

 

Screenshot_9

Ghid pentru furnizorii de Bio-Combustibil . pdf

Biomasa este una din cele mai importante resurse de energie regenerabile ale prezentului, precum şi a viitorului, datorită marelui său potenţial şi a multiplelor benefi cii oferite sociale, economice şi de mediu…

 

 

 

 

Screenshot_10

Surse de energie regenerabila . pdf

Suport didactic pentru studierea disciplinelor opţionale în instituţiile de învăţămînt preuniversitar: Educaţia ecologică, Omul și mediul ambiant, Protecţia mediului înconjurător, Educaţia pentru dezvoltarea comunităţilor.

 

 

 

 

 

Screenshot_11Studiu de piata privind sol accesibile de incalzire pe baza de biomasa . pdf

Acest raport prezintă rezultatele sondajului privind soluţiile accesibile de încălzire pe bază de biomasă a gospodăriilor din mediul rural din Republica Moldova. Unul din obiectivele principale ale studiului este de a oferi informaţii suficiente şi relevante în ceea ce priveşte fezabilitatea implementării şi promovării unor sisteme accesibile de încălzire pe bază de biomasă în localităţile rurale, în contextul întregului lanţ valoric.