Standardele biocombustibililor solizi pentru Republica Moldova

download Standardele biocombustibililor solizi pentru Republica Moldova.docx

Standardele biocombustibililor solizi pentru Republica Moldova
Adoptate de Institutul Național de Standardizare și Metrologie, 03.10.2012
Nr. d/o Indicativul standardului Titlul standardului
1. SMV EN 14588:2012 Biocombustibili solizi. Terminologie, definiţii şi descrieri
(EN 14588:2010, IDT)

2. SMV EN 14774-1:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate.
Metoda prin uscare în etuvă. Partea 1: Umiditate totală.
Metodă de referinţă
(EN 14774-1:2009, IDT)

3. SMV EN 14774-2:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate.
Metoda prin uscare în etuvă. Partea 2: Umiditate totală.
Metodă simplificată
(EN 14774-2:2009, IDT)

4. SMV EN 14774-3:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate.
Metoda prin uscare în etuvă. Partea 3:
Uniditatea eşantionului pentru analiza generală
(EN 14774-3:2009, IDT)

5. SMV EN 14775:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de cenuşă
(EN 14775:2009, IDT)

6. SMV EN 14778:2012 Biocombustibili solizi. Eşantionare
(EN 14778:2011, IDT)

7. SMV EN 14780:2012 Biocombustibili solizi. Preparare eşantioane
(EN 14780:2011, IDT)

8. SMV EN 14918:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea puterii calorice
(EN 14918:2009, IDT)

9. SMV EN 14961-1:2012 Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili.
Partea 1: Cerinţe generale
(EN 14961-1:2010, IDT)

10. SMV EN 14961-2:2012 Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili.
Partea 2: Peleţi din lemn pentru utilizări neindustriale
(EN 14961-2:2011, IDT)

11. SMV EN 14961-3:2012 Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili.
Partea 3: Brichete din lemn pentru utilizări neindustriale
(EN 14961-3:2011, IDT)

12. SMV EN 14961-4:2012 Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili.
Partea 4: Aşchii din lemn pentru utilizări neindustriale
(EN 14961-4:2011, IDT)

 

13. SMV EN 14961-5:2012 Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili.
Partea 5: Lemne de foc pentru utilizări neindustriale
(EN 14961-5:2011, IDT)

14. SMV EN 14961-6:2012 Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili.
Partea 6: Peleţi care nu sînt din lemn pentru utilizări
neindustriale
(EN 14961-6:2012, IDT)

15. SMV EN 15103:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea densităţii în vrac
(EN 15103:2009, IDT)

16. SMV EN 15104:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului total de
carbon, hidrogen şi azot. Metode instrumentale
(EN 15104:2011, IDT)

17. SMV EN 15105:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de potasiu,
sodiu şi clor solubile în apă
(EN 15105:2011, IDT)

18. SMV EN 15148:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de materii
volatile
(EN 15148:2009, IDT)

19. SMV EN 15149-1:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea distribuţiei
granulometrice. Partea 1: Metoda cu site oscilante cu
deschiderea ochiurilor mai mare sau egală cu 1 mm
(EN 15149-1:2010, IDT)

20. SMV EN 15149-2:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea distribuţiei
granulometrice. Partea 2: Metoda cu site vibrante cu
deschiderea ochiurilor mai mică sau egală cu 3,15 mm
(EN 15149-2:2010, IDT)

21. SMV EN 15150:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea densităţii particulelor
(EN 15150:2011, IDT)

22. SMV EN 15210-1:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea rezistenţei mecanice a
peleţilor şi a brichetelor. Partea 1: Peleţi
(EN 15210:2009, IDT)

23. SMV EN 15210-2:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea rezistenţei mecanice a
peleţilor şi brichetelor. Partea 2: Brichete
(EN 15210-2:2010, IDT)

24. SMV EN 15234-1:2012 Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului.
Partea 1: Cerinţe generale
(EN 15234-1:2011, IDT)

25. SMV EN 15234-2:2012 Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului.
Partea 2: Peleţi din lemn pentru utilizări neindustriale
(EN 15234-2:2012, IDT)

 

26. SMV EN 15234-3:2012 Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului.
Partea 3: Brichete din lemn pentru utilizări neindustriale
(EN 15234-3:2012, IDT)

27. SMV EN 15234-4:2012 Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului.
Partea 4: Aşchii din lemn pentru utilizări neindustriale
(EN 15234-4:2012, IDT)

28. SMV EN 15234-5:2012 Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului.
Partea 5: Lemne de foc pentru utilizări neindustriale
(EN 15234-5:2012, IDT)

29. SMV EN 15234-6:2012 Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului.
Partea 6: Peleţi care nu sînt din lemn pentru utilizări
neindustriale
(EN 15234-6:2012, IDT)

30. SMV EN 15289:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului total de sulf şi
clor
(EN 15289:2011, IDT)

31. SMV EN 15290:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea elementelor majore – Al,
Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na şi Ti
(EN 15290:2011, IDT)

32. SMV EN 15296:2012 Biocombustibili solizi. Conversia rezultatelor analitice dintr-o
bază în alta
(EN 15296:2011, IDT)

33. SMV EN 15297:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea elementelor minore – As,
Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V şi Zn
(EN 15297:2011, IDT)

34. SMV EN 15410:2012 Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru
determinarea conţinutului de elemente majore (Al, Ca, Fe, K,
Mg, Na, P, Si, Ti)
(EN 15410:2011, IDT)

35. SMV EN 15149-3:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea distribuţiei
granulometrice. Partea 3: Metoda cu site rotative
(CEN/TS 15149-3:2006, IDT)

36. SMV EN 15370-1:2006 Biocombustibili solizi. Metoda de determinare a fuzibilităţii
cenuşei. Partea 1: Metoda de temperaturi caracteristice
(CEN/TS 15370-1:2006, IDT)

37. SMV EN 15569:2012 Biocombustibili solizi. Ghid pentru sistemul de asigurare a
calităţii
(CEN/TR 15569:2009, IDT)