Consumator

Consumator casnic

Screenshot_11

În prezent, ponderea energiei consumate de sectorul rezidenţial în Republica Moldova este de 38% din consumul total pe ţară. Există un potenţial mare pentru eficientizarea consumului de energie şi economisirea de bani la încălzirea caselor particulare…

Detalii

Agent economic

Screenshot_12

Proiectul Energie şi Biomasă va susţine, de asemenea, crearea întreprinderilor de brichetare ce va conduce la diversificarea pieţei locale de combustibil din biomasă….

Detalii

Autoritate publică

Screenshot_13
În cadrul Proiectului Energie şi Biomasă, cel puţin 130 de instituţii publice rurale – grădiniţe, şcoli, centre medicale, centre comunitare ş.a. – vor fi conectate la sisteme de încălzire pe bază de biomasă. Stabilirea unor canale accesibile şi sigure de furnizare a combustibilului din biomasă (brichete, pelete, baloturi) este un element important al Proiectului Energie şi Biomasă….

Detalii