Agent economic

Proiectul Energie şi Biomasă a susţinut și crearea întreprinderilor de brichetare și peletare, cu scopul de a diversifica piaţa locală de combustibil din biomasă.

baloturi0

Întreprinderile locale au avut posibilitatea de a procura în leasing, prin intermediul Agenției pentru Eficiență Energetică, linii de peletare, brichetare, echipament de tocare primară, etc., dintr-o linie de finanțare de 500 mii euro, pusă la dispoziție de Proiectul Energie și Biomasă. Productivitatea scontată a acestor întreprinderi este de aproximativ 1000 tone de brichete anual.

Activitatea dată îşi propune şi stimularea colaborării dintre agenţii economici şi administraţiile publice locale prin facilitarea creării de Parteneriate Public-Private.

Proiectul îşi propune să colaboreze cu  întreprinderile agro-industriale ce îşi vor transforma propriile reziduuri în energie, ce va acoperi, astfel, parţial necesarul de energie termică pentru consum propriu.

Pentru a veni in ajutorul întreprinderilor, acest compartiment prezintă informaţie despre: