Cum sa determini daca este rentabil?

Cum să determini dacă este rentabil?

Preţurile la producţia finită variază în funcţie de piaţa de desfacere şi locul de producere.

Spre exemplu, brichetele din paie – 1300 – 1800 lei/t, brichetele din lemn – 2300 – 2500 lei/t. Brichetele, spre deosebire de pelete poate fi utilizat şi în sobe obişnuite, însă eficienţa maximă este obţinută atunci când acest tip de combustibil este ars în cazane specializate.

Utilizarea peletelor în calitate de agent termic, însă, necesită doar cazane speciale care ajung la un preţ de cca 2000 – 3000 Euro, ceea ce condiţionează un preţ mai ridicat decât cel al brichetelor (de la 2500 lei/t).

Figura de mai jos prezintă o analiză comparativă a costurilor de achiziţie şi instalare a sistemelor de încălzire cu gaz natural şi a celor cu combustibil provenit din biomasă.

diagrama

 

*- Include cheltuielile, care sunt, de regulă, împărţite între câteva gospodării ce doresc să se conecteze la reţeaua de gaz, pentru proiectarea reţelei şi achitarea tuturor taxelor pentru documentaţia necesară la conectare.

**- Preţul indicat pentru soluţia pe bază de biomasă este cel considerat fezabil conform calculelor noastre (Costul pentru soluţiile pe bază de gaz este indicat în baza preţurilor existente pe piaţa din Moldova.)

***- Include costul ţevilor, caloriferelor şi ale altor componente ale infrastructurii de încălzire în locuinţă, precum şi costul instalării. Din punct de vedere tehnic, infrastructura de încălzire cu apă este similară celei cu gaz sau cu biomasă, respectiv şi costurile fiind similare.

****- Include cheltuielile legate de conectarea fizică la reţeaua de gaz (ţevi, instalare, etc.) 

 

Analiza costurilor operaţionale prezintă informaţii comparative privind avantajele sistemelor de încălzire. Preţul pentru un GJ emis de un sistem de încălzire cu un anumit tip de combustibil poate fi influenţat de următorii factori: valoarea calorifică a combustibilului, preţul combustibilului, eficienţa sistemului de încălzire.

Din figura de mai jos se poate vedea că, dacă luăm în calcul doar costurile variabile ale încălzirii cu biomasă, preţul pentru un GJ este semnificativ mai mic în comparaţie cu combustibilii şi sistemele de încălzire tradiţionale. Un alt fapt important este că sistemele de încălzire cu o eficienţă mai înaltă oferă un cost mai mic pentru un GJ.

Screenshot_5

Sursa: Studiu de piaţă privind soluţiile accesibile de încălzire pe bază de biomasă a gospodăriilor din mediul rural. PBEM, PNUD Moldova

Sistemele de încălzire de tip cazan sunt mai scumpe decât sobele. Totuşi, Studiul de piaţă privind soluţiile accesibile de încălzire  pe bază de biomasă  a gospodăriilor din mediul rural prezintă fapte ce demonstrează că, cu cât mai intens este utilizat sistemul de încălzire, cu atât mai mic este costul pentru 1 GJ. Pe termen lung, utilizarea cazanelor cu biomasă este mai convenabilă.

Sistemele de încălzire pe bază de combustibil din brichete sunt mai ieftine decât cele pe bază de combustibil din pelete, iar costul de instalare a acestora este egal sau mai mic decât cel pentru instalarea sistemelor de încălzire pe bază de gaz natural.

La alegerea unei soluţii adecvate de încălzire este necesar să se ţină cont de mai multe aspecte. O modalitate de selectare a soluţiei accesibile de încălzire cu biomasă este prezentată în Studiul de piaţă privind soluţiile accesibile de încălzire  pe bază de biomasă  a gospodăriilor din mediul rural începând cu pagina 72.