Instrumente financiare

download Instrumente financiare (AEE, 2KR, MOREFF, MOSEFF,etc) .docx

Agenţia pentru Eficienţă Energetică
Denumire Agenţia pentru Eficienţă Energetică
Descriere Agenţia pentru Eficienţă Energetică este organul administrativ în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile, instituit prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei. AEE îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Economiei – organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic.
Agenția pentru Eficiență Energetică este responsabilă de implementarea politicilor statului în domeniul  creării premiselor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice; susţinerea activităţii structurilor antrenate în elaborarea şi realizarea programelor, planurilor, prestarea serviciilor energetice; a altor măsuri de eficientizare a consumurilor de energie.
AEE este subcontractată pentru a comercializa în rate echipamentul de brichetare.
Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1,bloc A1, Etajul 10, MD-2068
Contacte Tel. (022) 31-10-01
Tel. (022) 49-94-44
Fax. (022) 31-10-01
e-mail:  office@aee.md
info@aee.md
web site: www.aee.md
Fondul pentru Eficiența Energetică
Denumire Fondul pentru Eficiența Energetică
Descriere Obiectivul Fondului pentru Eficiență Energetică prevăzut în HG nr. 401 este atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării şi implementării proiectelor în domeniul eficienței energetice și al valorificării surselor regenerabile de energie în conformitate cu strategiile și programele elaborate de Guvern.
Adresa mun. Chişinău, b-dul. Ştefan cel Mare 180, Etajul 6, bir. 607, MD-2004
Contacte Tel. +373 22 000807
Fax. +373 22 000809
e-mail: info@fee.md
2 KR
Denumire 2 KR
Descriere 2 KR este organizaţia subcontractată de Proiectul Energie și Biomasă, pentru vânzarea în rate a echipamentului de balotare şi transportare a baloturilor.
Adresa MD-2023 Republica Moldova
mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei, 18
Contacte Tel.: +373 22 27-84-63,
Fax: +373 22 54-98-81
e-mail: office@2kr.md
web site: www.2kr.md
MoREEFF, Facilitatea de Finanțare a Eficienței Energetice în sectorul rezidențial din Moldova
Denumire MoREEFF, Facilitatea de Finanțare a Eficienței Energetice în sectorul rezidențial din Moldova
Descriere Programul MoREEFF vă oferă posibilitatea de a vă bucura de beneficiile tehnologiilor energo-eficiente în casele Dvs. Prin intermediul băncilor locale participante, acesta oferă locatarilor/proprietarilor de apartamente și case, Asociațiilor proprietarilor de apartamente/Condominiilor, Companiilor de administrare a fondului locativ, Companiilor de servicii energetice („ESCO”) și altor companii eligibile din Moldova, împrumuturi și stimulente investiționale (granturi) pentru a implementa măsuri de eficiență energetică
Adresa Chișinău,
Moldova,
Str. Gheorghe Coșbuc
Contacte Tel.: +373  22 200 506
Fax: +373  22 200 50
E-mail: info@moseff.org
Linia de Finanţare pentru Eficienţă Energetică în Moldova (MoSEFF)
Denumire Linia de Finanţare pentru Eficienţă Energetică în Moldova (MoSEFF)
Descriere Linia de Finanţare pentru Eficienţă Energetică în Moldova (MoSEFF), are scopul de a sprijini investiţiile în eficienţa energetică la întreprinderile din Republica Moldova.
O linie de credit de 42 milioane de euro, în combinaţie cu o componentă de grant  de 5–20% a fost prevăzută la acordarea de împrumuturi pentru companiile din Moldova, prin intermediul băncilor partenere ale BERD. MoSEFF, de asemenea, oferă asistenţă tehnică pentru proiecte prin intermediul Fichtner — o companie germană lider în domeniile inginerie şi consulting.
Adresa 2012 Chişinău, Vlaicu Pîrcălab, 30/1
Contacte Tel.: +373  22 200 506
Fax: +373  22 200 50
E-mail: info@moseff.org
Proiectul 'ESCO Moldova lipsesc gilimele la ESCO'
Denumire Proiectul ‘ESCO Moldova lipsesc gilimele la ESCO’
Descriere Până la finele proiectului, este planificată realizarea a 20 de proiecte de eficiență energetică, care vor funcționa în bază de contracte de performanță energetică. Acestea vor contribui la crearea condițiilor mai bune în clădirile sectorului rezidențial și public din municipiul Chișinău.
Proiectul „ESCO Moldova, transformarea pieței energetice prin introducerea companiilor de servicii energetice” are o perioadă de implementare de 4 ani (2014-2018), cu un buget total de 1.450.000 dolari SUA, finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF) și co-finanțat și implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova.
Adresa
Contacte Tel.: 373 22 901 270,
E-mail: nicolae.zaharia@undp.org