Lista auditorilor energetici

În conformitate cu definiția dată de Legea privind eficiența energetică nr 142 din 02.07.2010, auditul energetic este o „procedură sistematică de obţinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei activităţi şi/sau al unei instalaţii industriale, sau al unui serviciu privat ori public, de identificare şi de cuantificare a oportunităţilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie şi de raportare a rezultatelor”.

Auditul energetic are următoarele obiective:

a) stabilirea tipurilor de resurse energetice utilizate şi a cheltuielilor suportate;
b) analiza modului de utilizare a energiei, identificarea şi cuantificarea pierderilor de energie;
c) identificarea şi analiza oportunităţilor de implementare a unor soluţii organizatorice, tehnice şi/sau de achiziţionare a unor tehnologii, echipamente, care pot contribui la o scădere semnificativă a consumului de resurse energetice şi a cheltuielilor suportate;
d) analiza economică a fezabilităţii soluţiilor tehnice propuse.

Auditul energetic se efectuează de către auditori energetici autorizaţi, în conformitate cu Regulamentul privind auditul energetic, aprobat de Guvern.
Auditul energetic este obligatoriu în cazul:
a) proiectelor de eficienţă energetică realizate cu sprijinul financiar al Fondului pentru Eficienţă Energetică;
b) măsurilor de eficienţă energetică implementate în cadrul programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, cu sprijinul financiar al bugetului de stat sau al bugetelor autorităţilor publice locale.

Auditorul energetic persoană fizică este obligat: 

– să aibă studiile tehnice corespunzătoare, adică să fie absolvent al unei facultăţi tehnice cu profil energetic sau asimilat acestuia; absolvent al unei facultăţi tehnice cu profil diferit de cel energetic sau asimilat acestuia şi totodată absolvent al unor cursuri de perfecţionare în domeniul energetic; absolvent al unui colegiu cu profil electric, termic sau de instalaţii (tehnicieni) şi totodată absolvent al unor cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;
– să fie titular al certificatului de absolvire a cursului de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, organizat de Agenţie, sau de absolvire a unei universităţi de profil, acreditată în acest sens. Cursul se desfăşoară după un ghid de pregătire şi de examinare a specialiştilor în domeniul elaborării auditului energetic, elaborat de Agenţie cu participarea instituţiilor de profil;
– să aibă experienţă de cel puţin 4 ani în domeniu, dobîndită prin activitate neîntreruptă în învăţămînt, cercetare, proiectare, execuţie sau în exploatare, în următoarele domenii tehnice: energetică industrială, instalaţii, mecanică, alte domenii tehnice cu conotaţie energetică;
Auditorul energetic persoană juridică este obligat: 
– să prezinte certificatul de înregistrare, eliberat în condiţiile legii;
– să se asigure că angajaţii săi în bază de contract care au calitatea de auditor energetic autorizat, precum şi reprezentantul delegat în relaţia cu autoritatea de autorizare, au capacitate deplină de exerciţiu;
– să deţină minimum 3 auditori energetici autorizaţi, cu statut de angajat permanent în bază de contract;
– să demonstreze că dispune de echipamentele de măsurare necesare pentru executarea auditului energetic şi/sau că a încheiat contract cu un alt agent economic care dispune de asemenea dotări;
– să demonstreze capacitatea financiară proprie prin prezentarea celui mai recent bilanţ contabil, vizat de organele competente.

Aici pot fi găsite următoarele liste cu date de contact:

Nr. d/o Denumirea persoanei juridice IDNO Sediul companiei Autorizația Pers. de contact Nr. de contact Data eliberării Valabil până la
1. SRL ”Diolum” 1010600001335 mun. Chișinău, str. Decebal 23/2 of. 108 AE 201301001 A. Matrohin 078033337 26.01.2013 26.01.2019
2. SC ”Dumit GRUP” SRL 1004600065510 mun. Chișinău, str. Alecu Russo 15, of. 36 AE 201301002 D. Chetrus 069374419 26.01.2016 26.01.2019
3. Institutul de Energetică al AȘM 1005600028617 mun. Chișinău, str. Academiei 5 AE 201301003 M. Tirsu 079559591
022727040
  26.01.2016 26.01.2019
4. SRL ”Universal Instal” 1011600004850 mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 5 A AE 201301004 A. Guțu 060100753 26.01.2013 26.01.2019
5. SRL ”Bioinovative” 1009600032267 mun. Chișinău, str. Grenoble 128/3 AE 201301006 A. Pleșca 078884888 26.01.2016 26.01.2019
6. SC ”ACGV Energoexpert Service” SRL 1012600013552 mun. Chișinău, str. Alba Iulia 105 of. 9 AE 201301007 V. Chipar 079660189 26.01.2016 26.01.2019
7. ÎM ”Ecopower” SRL 1009600033747 mun. Chișinău, str. M.Kogălniceanu 85 AE 201302010 V. Chiciuc 079102225 12.02.2016 12.02.2019
8. SRL ”Visburg” 415912 mun. Chișinău, str. I. Creangă 16/1, ap. 1 AE 201302012 V. Burciu   079971172 12.02.2016 12.02.2019
9. ÎI ”Muntean Valentina” 1010600039851 mun. Chișinău, str. A. Russo 18/1, of. 76 AE 201302014 V. Muntean   069933323 15.02.2016 15.02.2019
10. ICPT ”Energoproiect” IS 1003600108898 mun. Chișinău, str. S. Lazo 48, of. 201 AE 201304017 I. Ghieș    069147496 11.04.2013 11.04.2019
11. SC ”ESCO-Voltaj” SRL 1007600069173 mun. Chișinău,str.Sarmizegetusa 15, of.405A AE 201304020 A. Zdibneac   079090991

022531340

11.04.2013 11.04.2019
12. SRL „Audit Energetic” 1013600007165 mun. Chișinău, str. Miron Costin 19/3 AE 201305021 G. Manole 079101289 07.05.2013 07.05.2019
13. ÎI „Bivol Igor” 1013605003184 or. Hîncești, str. Plugușorul 10 AE 201312025 I. Bivol 079602755 12.12.2013 12.12.2019
14. „CND” SRL 1011600025468 mun. Chișinău bd. Moscova 18, of. 4 AE 201406031 N. Covalenco 079479099 13.06.2014 13.06.2020
15. HIDECO S.A. 1002600023987 mun. Chișinău, str. Pădurii, 8 AE 201501039 V. Braghiș  60755600 05.01.2015 05.01.2018
16. „CENTRUL DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ” SRL 1015600001961 mun. Chișinău, str. Cosmonauților 6, of. 216 AE 201503040 13.03.2015 13.03.2018
17. S.A. „Montajautomatica” 1003600021898 mun. Chișinău, str. Pădurii 8/A       of. 406 AE 201507041 E. Maximuk 069022864 15.07.2015 15.07.2018
18. „Ferma Regală” SRL 1014600020408 mun. Chișinău, str. Grenoble, 128/8  AE 201603042  Pleșca Alexei  078884888 22.02.2016 22.02.2019