Procedura de autorizare AEE

Condiţiile minime de acreditare Agenţia pentru Eficienţă Energetică (AEE) sunt următoarele:

  • capacitate tehnică de producere, asamblare, livrare și instalare
  • lipsa restanțelor către bugetul public național
  • existența relațiilor contractuale cu unul sau mai mulți producători/dealeri oficiali de echipamente similare de peste hotarele țării

Criteriile de eligibilitate pentru echipamentul procurat în cadrul Programului:

  • Se acceptă procurarea doar a echipamentului nou și care corespunde parametrilor tehnici eligibili pentru participare în program
  • Se acceptă pentru procurare doar echipament asamblat local și/sau livrat de furnizorii acreditați sau întreprinderile ce întrunesc condițiile prevăzute

Pentru informaţii detaliate referitoare la procedura de autorizare puteţi apela la AEE – Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

AEE – Agenţia pentru Eficienţă Energetică

mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068

tel. (022) 31-10-01
tel. (022) 49-94-44
fax (022) 31-10-01
e-mail: office@aee.md; info@aee.md