Organizează o afacere de biomasa (balotare, brichetare, peletezare, etc.)

Inainte de iniţierea unei afaceri de producere a combustibililor din biomasă este necesar de a aborda următoarele aspecte majore:

  • Mecanizarea procesului de colectare a paielor din cereale. Echipamente agricole de balotat. Organizarea procesului de colectare, stocare şi comercializare a paielor balotate.
  • Aspecte financiare. Model de calcul a cheltuielilor de producere a baloturilor din paie (componentele de cost pe tot lanţul valoric).
  • Recuperabilitatea investiţiilor ca urmare a procurării echipamentelor agricole de balotat paie. Procedura de achiziţii a baloturilor din paie pentru instituţii publice.
  • Tehnologii de peletare şi brichetare.
  • Procesul de producere a combustibililor solizi din biomasă, etapele ciclului de producere şi comercializare a peletelor şi brichetelor
  • Echipamente de producere a peletelor şi brichetelor din biomasă şi caracteristicile acestora.

Aceste aspecte sunt detaliat prezentate în Ghidul destinat antreprenorilor agricoli din Republica Moldova care intenționează să inițieze sau să dezvolte o afacere existentă în domeniul producerii combustibililor din biomasă. Ghidul conține informații și recomandări practice privind principalele aspecte ale procesului de producere și comercializare a biocombustibililor.