Furnizori de cazane

Potrivit Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, sistemele care funcţionează pe baza combustibililor gazoşi constituie majoritatea covârşitoare a importurilor de sisteme de încălzire.biomass

Conform estimărilor, importurile de sisteme de încălzire care funcţionează pe baza combustibililor solizi constituie doar 1% din totalul importurilor sistemelor de încălzire. Cu toate acestea, piaţa acestor sisteme de încălzire este în plină dezvoltare. Această piaţă va continua să crească, odată cu înţelegerea în rândul populaţiei a caracterului accesibil şi a avantajelor pe care le comportă sistemele de încălzire pe bază de biomasă.

La moment, în Republica Moldova sunt identificaţi mai mult 10 distribuitori de mărci internaţionale de sisteme de încălzire pe bază de biomasă. Serviciile suplimentare oferite de distribuitori sunt similare în cele mai multe cazuri: toţi distribuitorii oferă servicii de instalare, întreţinere etc.

Acest compartiment este dedicat furnizorilor de cazane şi prezintă: