Informaţie generală despre potenţialul regional al biomasei

Conform calculelor efectuate, fiecare din regiunile examinate Nord (10647,63 TJ), Centru (3744,76 TJ), Sud (5034,40 TJ) şi UTA Găgăuzia (1503,20 TJ), au potenţialul, necesar şi suficient, de biomasă locală pentru a lansa afaceri profitabile în domeniul producerii brichetelor şi peletelor utilizând materia primă predominantă în regiunea dată.

Dacă să ne referim la raioanele din cadrul fiecărei regiuni:

  • În regiunea Sud, se evidenţiază 4 raioane cu cel mai puternic potenţial energetic: Taraclia (55,8 TJ), Cahul (48,9 TJ), Cimişlia (27,28 TJ) şi Cantemir (27,23 TJ).
  • În regiunea Centru, raioanele cu cel mai puternic potenţial energetic, în ordine descrescătoare, sunt: Hânceşti (32, 06TJ), Anenii-Noi (20,88 TJ), Ialoveni (10,08 TJ) şi Călăraşi (7,81 TJ).
  • În regiunea Nord, putem menţiona următoarele raioane: Sângerei (3,07 TJ), Făleşti (1,67 TJ), Floreşti (0,59 TJ) şi Glodeni (0,55 TJ).

În urma analizei potenţialului de biomasă pentru fiecare raion în parte, la nivel naţional s-a obţinut potenţialul total de aproximativ 21042 TJ anual pe baza mediei datelor pentru anii 2009 şi 2010.

Comparând acest rezultat cu consumul intern de resurse energetice al Republicii Moldova, care în anul 2010 a constituit aproximativ 92544 TJ, constatăm că 22% din necesarul total de resurse energetice poate fi acoperit din biomasă. Mai mult ca atât, concluzia respectivă este destul de semnificativă în situaţia în care Republica Moldova este dependentă în proporţie de 95% de resursele energetice din import, prin urmare, putem afirma cu certitudine că potenţialul eneregetic al resurselor de biomasă existente echivalează, cel puţin, cu potenţialul energetic a circa 48% din importurile de gaze naturale, dacă luăm în consideraţie faptul că importul de gaze naturale în anul 2010 a constituit circa 43295 TJ. 

Sursa: Estimarea potenţialului energetic al biomasei din culturile agricole pentru brichetare, la nivel de regiuni şi raioane, pentru anii 2009-2010