Informație tehnică despre cum să calculezi consumul energetic

Cum să stabilești consumul anual de căldură al unei clădiri? Metoda de calcul are la bază elaborarea unui bilanţ termic.Wooden meter tool forming a house with certification electric output

Bilanţul termic include următoarele componente:

  • Pierderile de căldură prin transmisie și ventilare de la spaţiul încălzit către mediul exterior;
  • Degajările interne utile de căldură (degajări de căldură de la oameni, iluminat şi alte echipamente);
  • Aporturile solare;
  • Pierderile de căldură aferente producerii, distribuţiei, cedării de căldură şi pierderile aferente reglajului instalaţiei de încălzire;
  • Energia introdusă în instalaţia de încălzire.

În funcţie de structura instalaţiei de încălzire, în bilanţ se va introduce aportul surselor alternative şi va fi inclusă energia recuperată din diverse surse, ca de exemplu, instalații solare, instalații cu pompe termice, etc.

Mai jos este prezentată metodologia simplificată pentru estimarea sarcinii termice.

Sarcina termică pentru încălzirea aerului:

  • Sarcina termică pentru încălzirea aerului
  • Coeficient pentru ajustarea pierderii de căldură la 1 m² pentru Republica Moldova
  • Sarcina termică raportată la suprafaţa imobilului

Acest coeficient poate varia între 30W/m3 pentru un imobil foarte bine izolat și 70W/m3 pentru un imobil slab izolat termic. În general, în calculul puterii termice se folosește coeficientul de 50W/m3, aferent unui imobil cu un grad mediu de izolare.

  • Temperatura aerului din interiorul imobilului (cea dorită/normată)
  • Temperatura medie a aerului din exteriorul imobilului (valoarea medie pentru 5 zile în cea mai rece perioadă a anului). 

Exemplu:

Avem un imobil cu suprafața utilă de 150 m² și înălțimea medie pe nivel de 2,8 m. Puterea pentru încălzire va fi egala cu 150 m² x 2,8 m x 50 W/m3 = 21000 W = 21 kW.

Pentru a face un calcul estimativ al puterii necesare a cazanului şi pentru a evalua posibilele cheltuieli cu încălzirea generate de diferiți combustibili, utilizați calculatorul on-line 

Cum să determini dacă este rentabilă încălzirea pe biomasă?