Instrumente financiare

 

Denumire Descriere Adresa Contacte
Agenţia pentru Eficienţă Energetică  Agenţia pentru Eficienţă Energetică este organul administrativ în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile, instituit prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei. AEE îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Economiei – organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic.

Agenția pentru Eficiență Energetică este responsabilă de implementarea politicilor statului în domeniul  creării premiselor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice; susţinerea activităţii structurilor antrenate în elaborarea şi realizarea programelor, planurilor, prestarea serviciilor energetice; a altor măsuri de eficientizare a consumurilor de energie. AEE funcționează în baza unui Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, punctul 2 şi 3 al Hotărîrii Guvernului nr.1173 din 21.12.2010. Actualmente Agenția numără 11 angajați.

 

mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1,bloc A1, Etajul 10, MD-2068 Tel. (022) 31-10-01

Tel. (022) 49-94-44

Fax (022) 31-10-01

e-mail:  office@aee.md

info@aee.md

web site: www.aee.md

 

2 KR In scopul consolidarii relatiilor de prietenie, extinderii relatiilor de colaborare economica intre Japonia si Moldova si dupa citeva vizite de familiarizare cu situatia din tara noastra privind aprovizionarea insuficienta cu mijloace tehnice de productie a producatorilor agricoli din diferite ramuri ale agriculturii Tara Soarelui Rasare a initiat relatii de colaborare cu Republica Moldova. MD-2023 Republica Moldova

mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei, 18

 

Tel.: +373 22 27-84-63,

Fax: +373 22 54-98-81

e-mail: office@2kr.md

web site: www.2kr.md

 

MoREEFF, Facilitatea de Finanțare a Eficienței Energetice în sectorul rezidențial din Moldova Programul MoREEFF vă oferă posibilitatea de a vă bucura de beneficiile tehnologiilor energo-eficiente în casele Dvs.! Prin intermediul băncilor locale participante oferim locatarilor/proprietarilor de apartamente și case, Asociațiilor proprietarilor de apartamente/ Condominiilor, Companiilor de administrare a fondului locativ, Companiilor de servicii energetice („ESCO”) și altor companii eligibile din Moldova, împrumuturi și stimulente investiționale (granturi) pentru a implementa măsuri de eficiență energetică Chișinău,

Moldova,

Str. Gheorghe Coșbuc

Tel.: +373 22 22-26-39; 068835248; 060595993

e-mail: info@moreeff.info

web site: www.moreeff.info

 

Linia de Finanţare pentru Eficienţă Energetică în Moldova (MoSEFF) Linia de Finanţare pentru Eficienţă Energetică în Moldova (MoSEFF), are scopul de a sprijini investiţiile în eficienţa energetică la întreprinderile din Republica Moldova.

O linie de credit de 42 milioane de euro, în combinaţie cu o componentă de grant  de 5–20% a fost prevăzută la acordarea de împrumuturi pentru companiile din Moldova, prin intermediul băncilor partenere ale BERD. MoSEFF, de asemenea, oferă asistenţă tehnică pentru proiecte prin intermediul Fichtner — o companie germană lider în domeniile inginerie şi consulting.

2012 Chişinău, Vlaicu Pîrcălab, 30/1

 

Tel.: +373  22 200 506

Fax: +373  22 200 50

 

E-mail: info@moseff.org