Pas cu pas despre cum să devii consumator de biocombustibil

Pas cu pas despre cum sa devii consumator de biocombustibil

brichete_confort

Pasul 1. Elaborarea scrisorii de intenție

Ca prim pas pentru înscriere în competiţie, comunităţile interesate urmează să expedieze o scrisoare de intenţie în care să fie prezentată:

– Disponibilitatea comunităţii de a implementa un proiect de utilizare a surselor energetice din biomasă;

Informaţie despre instituţia propusă a fi racordată la sistem de оncălzire pe biomasă;

– Informaţie privitoare la capacitatea comunităţii de a asigura instituția cu biocombustibil (brichete, pelete) necesar pentru întregul sezon de încălzire;

– Capacitatea de depozitare a combustibilului din biomasă (brichete, pelete);

– Asigurarea contribuţiei financiare locale (Contribuţia locală pentru comunitățile rurale constituie minim 15% din costul total al proiectului, pentru orașele mici – 20% și urmează a fi asigurată de localitate: sub formă bănească (surse financiare din bugetul local, donaţii de la populaţie, sponsori etc.) sau sub formă de servicii: angajarea responsabilului tehnic, asigurarea raportului de audit, a documentaţiei tehnice etc.);

– Informaţie despre grupul local de iniţiativă;

– Confirmarea inițiativei locale de către administrația și angajații instituției propuse a fi încălzită cu energie din biomasă.

 

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de: primarul localităţii, reprezentantul instituţiei publice propuse pentru implementarea iniţiativei.

 

Notă:

versiunea electronică a scrisorii de intenție o puteți găsi pe pagini web a Proiectului Energie și Biomasă оn Moldova www.biomasa.md

 

Pasul 2. Elaborarea cererii de proiect

 

Fiecare comunitate creează Comitete locale ale proiectului formate din reprezentanţi ai APL, instituţiei publice care va trece la sursa energetică pe bază de biomasă, ONG-urilor locale, antreprenori și lideri locali. Comitetele locale elaborează propunerea de proiect de conectare a instituţiei publice la sisteme de оncălzire pe bază de biomasă (după caz, și de instalare a colectoarelor solare). La această etapă, comunitatea beneficiază de asistenţa inginerilor și a specialiștilor оn mobilizare comunitară din cadrul Proiectului Energie și Biomasă.

La propunerea de proiect urmează să fie anexate un set de documente care poate fi obținută adresîndu-vă la Proiectul Biomasă și Energie .

Comitetul de selectare al Proiectului Energie și Biomasă analizează toate documentele prezentate și aprobă comunităţile ce trec оn etapa finală de evaluare.

 

Pasul 3. Evaluarea performanţei energetice a clădirii

Experţii Proiectului Energie și Biomasă evaluează performanţa energetică a clădirilor selectate, recomandă parametrii tehnici ai tehnologiilor pe bază de energie regenerabilă, dar și acţiunile de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirii.

 

Pasul 4. Aprobarea proiectelor pentru investiţii

Evaluarea finală a proiectelor după următoarele aspecte: mobilizarea resurselor financiare locale, asigurarea volumului necesar de biocombustibil, asigurarea fezabilităţii tehnice și energetice a clădirilor propuse a fi racordate la sisteme termice pe bază de bioenergie și energie solară, elaborarea bugetului estimativ al proiectului.