Consumator casnic

În prezent, ponderea energiei consumate de sectorul rezidenţial în Republica Moldova este de 38% din consumul total pe ţară. Există un potenţial mare pentru eficientizarea consumului de energie şi economisirea de bani la încălzirea caselor particulare.

Proiectul Energie şi Biomasă încurajează lansarea pe piaţă a tehnologiilor eficient energetice pe bază de biomasă, precum şi utilizarea acestora de către gospodăriile casnice. Una din acţiuni va fi subvenţionarea producerii şi/sau instalării a circa 500 de cazane de ardere a brichetelor şi peletelor pentru sectorul rezidenţial. Datorită acesteia, echipamentul termic pe bază de biomasă va deveni accesibil consumatorilor casnici şi va fi comercializat la preţuri avantajoase, fiind, totodată, stimulată dezvoltarea pieţei din domeniu.

Acest compartimente este dedicat consumatorilor casnici de energie   şi prezintă informaţie despre:

  • Modalitatea de determinare a consumului energetic
  • Auditorii energetici în domeniu
  • Producătorii de biocombustibil
  • Furnizorii de cazane
  • Instrumente financiare accesibile în sector