office@cned.gov.md
022 499 444
Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068