Instituțiile publice cum ar fi școlile, grădinițele de copii, punctele medicale sau centrele comunitare găzduiesc zilnic mii de persoane și necesită de un confort termic sporit și condiții mai bune de activitate care pot fi asigurate utilizând centralele termice pe bază de biocombustibili solizi.

Conform informației colectate de AEE cca 317 instituții publice au instalate centrale termice pe biocombustibil solid, cu o putere totală instalată de cca. 65 MW și cu un necesar de biocombustibil în jur de 18 mii tone anual.

Prin utilizarea biomasei solide nu doar se sporește securitatea energetică a instituțiilor publice, ci sunt susținuți și producătorii locali de combustibil și se contribuie la independența energetică a țării. Nu în ultimul rând, statul are un important rol de exemplu în promovarea prin modelul exemplar a instituțiilor publice a celor mai bune practici internaționale în domeniul surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice.