În prima etapă a Proiectului Energie și Biomasă (2011-2014) au fost instalate centrale termice pe bază de biomasă la 144 de instituții publice din țară, care împreună cu gospodăriile individuale, aveau o capacitate totală de circa 49 MW și un impact fiind de cca 1 % din consumul final total de energie pe țară sau 9 % din consumul final anual de energie termică.

Din cele 144 de instituții publice care au instalat cazane pe bază de biomasă, 86 sunt şcoli, 49 grădiniţe de copii, 4 – centre comunitare, 3 – oficii ale primăriilor și 2 – școli profesionale. Aceste instituții publice, fiind frecventate de un număr mare de oameni, au asigurat și un număr mare de beneficiari ale noilor sisteme de încălzire pe bază de biomasă şi de confort termic ameliorat. Este vorba de 26.835 de copii,  4.761 de angajați publici şi 58.793 de părinţi şi alte categorii de populaţie, în total – 90.389 de persoane.

Toate aceste acțiuni ale Proiectului Energie și Biomasă în Moldova au generat  peste 350 noi locuri de muncă. În majoritatea cazurilor, noile locuri de muncă au revenit operatorilor noilor centrale termice, producătorilor de biocombustibil solid. În unele cazuri, centralele termice pe biomasă îmbinate cu măsurile de eficienţă energetică au permis extinderea suprafeţelor încălzite ale instituţiilor publice şi, prin urmare, au condus la deschiderea de noi grupe de grădiniţe sau clase în şcoli şi angajarea de noi educatori sau pedagogi.

Cifre şi fapte despre şcolile, grădiniţele, centrele comunitare beneficiare

  • 144 de şcoli, grădiniţe, centre comunitare au sisteme moderne de încălzire pe biomasă
  • Peste 90 de mii de persoane beneficiază de confort termic sporit și ecologic
  • Peste 350 de noi locuri de muncă au fost create în comunitățile rurale țintă
  • 182 milioane lei investiți în sisteme de încălzire pe combustibil din biomasă solidă
  • 28 milioane lei a constituit contribuția comunităților locale pentru trecerea la încălzire pe biomasă
  • Capacitatea totală instalată a sistemelor de încălzire a atins nivelul de aproximativ 30 MW
  • Cca 300 de TJ de energie termică pot fi produse de cele 144 de sisteme de încălzire pe bază de biomasă în localitățile rurale
  • 100 mln. lei sunt plătiți anual producătorilor locali de biomasă și nu sunt transferați peste hotare pentru importul de resurse energetice
  • 45 mii tone de emisii de bioxid de carbon s-au redus anual