Activităţi în şcoli

În perioada 2011- 2014, Proiectul Energie și Biomasă, în cooperare cu partenerii de implementare (Institutul de Formare Continuă şi Gutta Club), sub egida şi sprijinul acordat de Ministerul Educaţiei, a realizat 3 iniţiative educaţionale despre sursele de energie regenerabilă (SER) şi eficienţa energetică (EE) în 127 de şcoli în care au fost instalate sisteme de încălzire pe bază de biomasă cu contribuţia Proiectului Energie şi Biomasă. În cadrul acestor iniţiative educaţionale şi de sensibilizare au participat un număr total de 6000 de elevi din comunităţile-ţintă ale proiectului. Printre activităţile sus-menţionate s-au numărat webinare săptămânale conduse de experţi în domeniul bioenergiei cu copiii şi profesorii din şcolile participante pe o tematică diversă referitoare la SER şi EE; cluburi pentru discuţii; vizite pe teren la staţiile termice care funcţionează pe bază de biomasă instalate în instituţiile publice cu sprijinul Proiectului Energie şi Biomasă; prezentări în faţa liderilor din comunitate despre beneficiile generate de energia verde produsă local; pregătirea şi distribuirea foilor volante cu mesaje de promovare a energiei verzi adresate societăţii şi membrilor comunităţii; elaborarea unor instalaţii-model care să reprezinte staţii de producere a energiei alternative (machete de cazane pe bază de biomasă, staţii hidroelectrice, turbine eoliene, panouri solare etc.)

A fost elaborat şi tipărit manualul Surse de energie regenerabilă pentru elevii claselor a VII-a şi a VIII-a). Manualul explică într-o manieră concisă şi ilustrativă toate tipurile de surse de energie regenerabilă, în special sursele de biomasă, conceptele-cheie de conservare şi eficientizare a energiei, beneficiile ecologice generate de energia verde şi potenţialul de utilizare a energiei regenerabile în Moldova. Pentru elaborarea materialelor didactice au fost utilizate astfel de resurse cum sunt materialele educaţionale pregătite în cadrul Programului SPARE (Programul şcolar de promovare a energiei regenerabile).

Ulterior, grupul de experţi a elaborat un Ghid pentru profesori ce cuprinde planuri detaliate pentru lecţii pe fiecare temă inclusă în manual, cât şi idei pentru activităţi didactice active (experimente, demonstraţii, vizite pe teren, teme pentru discuţii, prezentări) care să le permită copiilor să însuşească mai bine noţiunile despre SER şi EE.

Atât manualul, cât şi Ghidul pentru profesori au fost puse în aplicare experienţială în cadrul unor activităţi extra-curriculare desfăşurate în 106 şcoli din localităţile implicate în realizarea Proiectului Energie şi Biomasă în perioada anilor 2011-2013.

Peste 21 mii de elevi din peste 370 de școli din țară au participat la activitățile școlare dedicate surselor de energie regenerabilă și eficienței energetice pe parcursul anilor 2011-2015. Acestea au cuprins cele 127 de școli în care au fost instalate sisteme de încălzire pe bază de biomasă din fondurile Proiectului Energie și Biomasă în Moldova și alte școli care au solicitat adițional cursul de instruire.

Copiii şi profesorii au participat la webinare săptămânale conduse de experţi în domeniul bioenergiei pe tematici diverse referitoare la SER şi EE; cluburi pentru discuţii; vizite pe teren la staţiile termice care funcţionează pe bază de biomasă instalate în instituţiile publice cu sprijinul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova; prezentări în faţa liderilor din comunitate despre beneficiile generate de energia verde produsă local; pregătirea şi distribuirea foilor volante cu mesaje de promovare a energiei verzi adresate societăţii şi membrilor comunităţii; elaborarea unor instalaţii-model care să reprezinte staţii de producere a energiei alternative, cum ar fi machete de cazane pe bază de biomasă, staţii hidroelectrice, turbine eoliene, panouri solare etc.

Profesorii școlari, preponderent cei de biologie, fizică, ştiinţe, chimie şi geografie, au fost moderatorii principali ai acestor activităţi educaţionale. Profesorii din cele 127 de școli au beneficiat de un program tematic de instruire despre principiile SER şi EE. În cadrul atelierelor de lucru de orientare, toţi profesorii au primit un set cuprinzător de materiale didactice, inclusiv manualul pentru elevi, Ghidul pentru profesori, precum şi literatură de suport, materiale audio şi video. Ulterior, un număr de 225 de şcoli cu peste 13000 de elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a din toată țara s-au alăturat iniţiativei educaţionale.

În urma testării și acceptării materialelor educaționale de către elevii şi profesorii din cele 106 școli participante, obiectul “Surse de energie regenerabilă” a fost introdus în lista disciplinelor opționale pentru elevii din clasele a V-a – IX-a prin Ordonanța Ministerului Educației nr. 679 din 07.07.2013, iar în anul 2015, cursul a fost inclus în Curricula Națională pentru cursurile opționale de instruire.

Astfel, în anul 2015, în etapa a doua a Proiectului Energie și Biomasă, circa 1200 de elevi, beneficiari direcţi din primele comunități aprobate pentru instalarea centralelor termice pe biomasă în școli în etapa II a Proiectului „Energie și Biomasă din Moldova” au participat la cursuri despre sursele de energie regenerabilă și eficiența energetică. Alţi, 500 de tineri au fost instruiți în urma parteneriatului cu Mişcarea Ecologică din Moldova.

Tabăra de Vară Energel

Tabăra de vară cu specific bioenergetic Energel este concepută ca o activitate premium pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a din cele 127 de localități ce au instalat în școli centrale termice pe bază de biomasă. În perioada 2011-2015, 322 de elevi au participat la taberele de vară de zece zile, care s-au organizat în locuri pitorești și au avut un program intens de instruiri distractive.

Selectarea participanților la tabăra de vară, câte un elev din clasele a VII-a și a VIII-a, s-a făcut în baza unui concurs organizat în fiecare școală de către un juriu în frunte cu directorul instituției. Juriul a evaluat lucrările elevilor din cadrul cursurilor de energie regenerabilă, studiate pe parcursul anului școlar, cele mai bune lucrări fiind premiate cu dreptul de participare la tabăra Energel. O excepție a fost făcută în anul 2014, când fiecare școală a avut dreptul să delege câte patru elevi la tabăra de vară.

Activitățile educaționale și distractive cuprind dezbateri vizând avantajele/dezavantajele surselor regenerabile de energie; organizarea flash-mob-urilor de promovare a mesajelor ecologice; construirea, împreună cu specialiştii invitaţi, a machetelor de panouri solare, turbine eoliene şi de producere a brichetelor şi peleţilor din biomasă pentru generarea energiei; participarea la activităţile de salubrizare a parcurilor publice şi a zonelor de agrement din localităţile care au găzduit taberele de vară; organizarea prezentărilor de modă la care au fost demonstrate haine şi articole de artizanat confecţionate din materiale ecologice reciclabile; montarea unui spectacol despre importanţa utilizării energiei regenerabile în comparaţie cu daunele aduse de folosirea combustibililor fosili. De asemenea, au fost organizate excursii în locuri pitoreşti din vecinătate, iar la închiderea taberei fiecare participant a primit o diplomă şi un suvenir ecologic.

Experții Institutului de Formare Continuă şi Gutta Club, organizatorii taberei de vară, au elaborat un regulament de orientare pentru organizarea unor astfel de tabere de vară în domeniul SER şi EE, ce va facilita organizarea unor activități similare după încheierea Proiectului „Energie şi Biomasă din Moldova”.

În anul 2015, tabăra de vară Energel a găzduit copii din primele comunități selectate în faza a doua a Proiectului „Energie și Biomasă din Moldova”. Prima activitate practică a taberei din 2015 a fost participarea la Săptămâna Energiei Durabile, organizată sub egida Uniunii Europene. Elevii au pregătit un flash-mob pentru sporirea gradului de sensibilizare despre energia regenerabilă și eficiența energetică, eveniment ce a fost pe larg reflectat în mass-media.

Sustenabilitatea instruirilor din Tabăra de vară este asigurată prin activitățile ulterioare ale elevilor, care trebuie să întreprindă activități educaționale cu semenii lor în comunități sau școli. Totodată, a fost creată o rețea de voluntari în domeniul energiei verzi, 25 de tineri promotori ai energiei regenerabile fiind implicați în organizarea şi desfăşurarea Festivalului Sun Da-i Fest, a Zilei Naţionale a Tineretului în Moldova, Zilelor ONU în Moldova.