Piața de Energie şi Biomasă Moldova

Certificare in domeniul producerii de peleti

Certificare in domeniul producerii de peleti
500MDL

!!! ANUNȚ DE TEST !!!

Certificarea în domeniul producerii de peleți este esențială pentru a asigura calitatea și eficiența produselor, precum și pentru a respecta standardele de mediu și de siguranță. Această certificare implică următoarele aspecte:

  1. Controlul calității materiei prime: Asigurarea că materialul utilizat pentru producerea peleților, cum ar fi rumegușul sau resturile agricole, este de înaltă calitate și nu conține impurități.

  2. Procese tehnologice: Verificarea și validarea proceselor tehnologice utilizate în producție, inclusiv uscarea, măcinarea și presarea materialului pentru a obține peleți de dimensiuni și densități adecvate.

  3. Standardele de mediu: Asigurarea conformității cu reglementările de mediu pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului, inclusiv gestionarea deșeurilor și controlul emisiilor.

  4. Testarea produsului final: Realizarea de teste pentru a verifica calitatea peleților, cum ar fi duritatea, umiditatea, conținutul de cenușă și valoarea calorică.

  5. Etichetarea și ambalarea: Asigurarea că peleții sunt etichetați corect cu toate informațiile necesare și sunt ambalați corespunzător pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului și depozitării.

  6. Auditurile periodice: Realizarea de audituri periodice pentru a verifica conformitatea continuă cu standardele de certificare și pentru a identifica și corecta eventualele probleme.

Obținerea unei certificări recunoscute internațional, cum ar fi ENplus sau DINplus, poate aduce beneficii semnificative producătorilor, inclusiv accesul pe piețe internaționale și creșterea încrederii consumatorilor în calitatea produselor oferite.

  • Categorie : Lucru / Studii

Locație

Str. Sf. Vineri 26 ,or. Chișinău,mun. Chișinău

Lăsați un Comentariu