Biocombustibili

Republica Moldova a înregistrat un salt în reducerea dependenţei energetice faţă de furnizorii externi de gaze şi cărbune. În perioada 2011-2016, consumul de energie produsă în R. Moldova, din surse regenerabile, a atins cota de 13%, cea mai mare pondere – de 12 % – revenind energiei din biomasă.

Piața combustibilului din biomasă solidă este încă în formare. Însă, conform unui sondaj, efectuat de IDIS Viitorul și CIVIS, peste 77% din consumatorii din Republica Moldova sunt dispuși să procure și să utilizeze combustibil din biomasă solidă.

Puterea de ardere a biocombustibilului şi, respectiv,
preţul acestuia variază în funcţie de sursa de biomasă din care este produs:

Brichete/pelete cu umiditate de maxim 10%Putere calorică brută (Mj/kg)
Coji de nucă20
Coji de floarea soarelui19
Rumeguş de lemn18
Paie15

În anul 2011, părea că principalul gen de biocombustibil ce poate fi utilizat în instituțiile publice sunt baloturile de paie. Între timp, însă, odată cu dezvoltarea și transferul tehnologiilor de producere din sectorul bioenergetic, piața s-a reorientat către utilizarea brichetelor și peletelor, care, fiind folosite în cazane automatizate, asigură utilizatorilor un confort mai ridicat. Astfel, din totalul de centrale termice finanțate de Proiectul Energie și Biomasă, 15% sunt pe bază de baloturi de paie, iar 85% utilizează brichete și pelete.

În condiții casnice, cele mai comode tipuri de combustibil din biomasă solidă sunt peletele și brichetele.

Brichete

Există câteva tehnologii de brichetare, în funcție de care brichetele obținute arată și au proprietăți diferite. Cele trei tehnologii de brichetare bine cunoscute sunt:

Denumirea tehnologiei Presa de brichetatDescrierea tehnologiei
Tehnologia NestroPrese mecanice de brichetare cu pistonMateria primă este comprimată la presiuni mari în canaul unei matriţe prin intermediul unui piston
 Tehnologia RufPrese hidraulice de brichetat cu pistonPistonul este pus în funcţiune de un motor electric prin intermediul unui sistem hidraulic cu ulei de presiune înaltă
Tehnologia Piny KayPrese cu melcBiomasa este presată continuu prin canalele matricei prin intermediul unui sistem de transport cu melc

Pelete

Peletele pot fi utilizate în cazane automatizate, cu randament înalt și care trebuie reîncărcate odată la câteva zile. Această tehnologie este mai comodă pentru consumatori, iar cazanele sunt mai eficiente. Din această cauză, dar și pentru că producerea peletelor presupune costuri mai mari, aceștia sunt mai scumpi decât brichetele.

  • Diferențele în preț depind de natura materiei prime, peletele din rumeguș de lemn fiind cele mai scumpe
  • Diferența de preț între brichete și pelete este determinată de costul investiției precum și costurile operaționale mai ridicate în cazul peletizării biomasei.
  • De asemenea prețul mai ridicat al peletelor este determinat și de gradul de automatizare la ardere sporit comparativ cu brichetele

Baloturi de paie

Paiele utilizate în calitate de combustibil dispun de un conţinut de umiditate de aprox. 14-20% din masa iniţială, cu o căldură de ardere inferioară de aprox. 13-15 MJ/kg, ceea ce constituie aproape aceeași valoare calorică precum a lemnului sau jumătate din cea a cărbunelui. Pentru comoditatea transportării și depozitării, paiele sunt culese în baloturi.

Descrierea tehnologieiDescrierea balotului
balot_rectanghiularPresare în baloturi cilindriciÎnălțime de 120 cm şi un diametru de 150 cm. Greutatea unui astfel de balot este de circa 244 kg, cu o densitate de aproximativ de 110 kg/m3.
balot_rectanghiularPresare în baloturi rectangulari de dimensiuni miciDimensiuni de 46×36 cm şi  lungime de 80 cm. Greutatea balotului produs este de aproximativ 12-15 kg, cu o densitate de 90-100 kg/m3.
balot_rectanghiular_marePresare în baloturi rectangulari de dimensiuni mariDimensiuni de 120×130 cm, cu o lungime de 240 cm Densitatea medie a acestui tip de balot este de 139 kg/m3, cu o greutate medie de 523 kg.

Alegerea biocombustibilului calitativ şi adecvat tipului de cazan pe biomasă sunt precondiţii cheie pentru funcţionarea eficientă a centralelor termice pe biomasă.