Pentru a asigura o calitate constantă și uniformă a biocombustibilului, producătorii de pelete și brichete efectuează încercări de laborator la mai mulți parametri în Moldova sau peste hotare.

Laboratorul de biocombustibili solizi din cadrul Universităţii Agrare este în prezent singurul laborator din R. Moldova acreditat să testeze parametrii fizici şi chimici ai biocombustibililor. Laboratorul a beneficiat de echipament modern în valoare de circa 100.000 EURO din  fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă. Datorită noului echipament, producătorii vor putea să demonstreze calitatea biocombustibilului plasat pe piață, iar consumatorii – să fie siguri de produsul achiziţionat.

De asemenea, Rapoarte de încercări eliberează și Laboratorul de cercetări științifice și încercări reactivi și produse petroliere în cadrul Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare. Laboratorul efectuează testări la parametri precum puterea calorică inferioară, fracția masică a umidității, conținutul de cenușă, fracția masică de sulf, etc.

Date de contact

Laboratorul în cadrul Universității Tehnice a Moldovei
Șef laborator: Grigore Marian
Telefon: 0794 46 342
E-mail: grigore.marian@if.utm.md

Certificarea calităţii biocombustibililor este obligatorie, potrivit Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Cerinţele de calitate a biocombustibililor produşi în R. Moldova se conţin în Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid, aprobat de Guvern (Hotărârea nr. 1070) pe 27 decembrie 2013.

La intervenția Proiectului Energie și Biomasă, au fost aprobate 37 de standarde conexe combustibilului din biomasă și un Regulament cu privire la biocombustibilul solid (aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 1070 din 27 decembrie 2013 ), ce reglementează cerințele de calitate, etichetarea și condițiile de plasare pe piață a combustibilului din biomasă. Acum, consumatorii pot beneficia de informații suplimentare și verificabile despre calitatea, materia primă, puterea calorică și alți parametri ai biocombustibilului. Astfel, producătorul trebuie să indice pe etichetă ţara de origine, instrucţiunea de utilizare; condiţiile de păstrare și caracteristicile tehnice ale biocombustibilului solid.