Parteneriate public-private

În baza unui studiu de fezabilitate, s-a constatat că în Moldova există mai multe centrale termice pe combustibili fosili, cum ar fi cărbune sau gaze naturale, a căror termen de exploatare expiră în viitorul apropiat și care vor necesita investiții de reutilare. Astfel, există oportunitatea de a înlocui aceste centrale cu sisteme de încălzire pe bază de biomasă, care să fie deservite, în diferite regiuni, de câte un singur furnizor de biocombustibil solid.

Proiectul Energie şi Biomasă încurajează crearea Parteneriatelor Public Private (PPP) în raioanele din R. Moldova. Din fondurile europene ale proiectului, au fost acordate granturi în valoare de 100.000 Euro fiecare, autorităţilor locale de nivel doi care au răspuns apelului proiectului şi au întrunit condiţiile solicitate. Consiliile raionale au selectat partenerul privat în urma unor concursuri publice organizate la nivel de raion. Astfel, au fost create servicii de PPP în două raioane:

Raionul Leova: un prim model de PPP a fost lansat în anul 2014 în raionul Leova, unde 25 de instituții publice au devenit parte a PPP. Compania Green-Farm, selectată în cadrul unui concurs organizat de Consiliul raional, a instalat 19 centrale moderne de ardere a peletelor în raionul Leova, investiţia cifrându-se la circa 500.000 de euro, şi a preluat în gestiune alte 6 sisteme de încălzire pe biomasă existente deja în raion. Compania a angajat şi asigură salariile operatorilor acestor centrale termice și livrează biocombustibil pe toată durata sezonului de încălzire. Centralele termice din cele 25 de instituţii se vor afla în gestiunea agentului economic pe o perioadă de 11 ani, timp în care autorităţile locale vor plăti tariful pentru fiecare Gcal de energie din biomasă produsă. Ulterior, centralele termice vor deveni proprietate a Consiliului raional Leova. 

Raionul Ungheni: din februarie 2017, 7 şcoli şi grădiniţe din raionul Ungheni sunt asigurate cu agent termic în cadrul PPP semnat între Consiliul Raional Ungheni și partenerul privat ”Green Energo” SRL.  Partenerul privat a fost selectat de autorităţile raionale în cadrul unui concurs public. Potrivit caietului de sarcini, partenerul privat urmează să reabiliteze 5 puncte termice și să instaleze două centrale termice pe pelete în două instituții publice din raion, precum și să furnizeze energie termică timp de 10 ani. Totodată, compania urmează să implementeze măsuri de eficiență energetică în cinci instituții publice, finanțate de Proiectul Energie și Biomasă, și să livreze energie termică din biomasă pe parcursul contractului PPP. Investiţia totală a agentului economic este  de 1.000.000 lei.  

Bioenergia în procesul de producere

Din fondurile europene gestionate de Proiectul Energie și Biomasă, instituțiile de învățământ profesional din or. Orhei, s. Cuhureștii de Sus (Florești) și Colegiul agricol din s. Țaul (Donduşeni) vor procura centrale termice pe bază de biomasă și linii de producere a biocombustibilului din materia primă proprie, astfel fiind create cicluri închise producere a biocombustibilului şi a energiei termice din surse proprii.

La Școala profesională din Orhei va fi instalată o linie de brichetare cu capacitatea 250 kg/h, situată lângă terenurile agricole proprii din apropierea localității Cucuruzeni. Aceasta va transforma în biocombustibil biomasa obţinută de la plantele energetice şi deşeurile de la pomii fructiferi aflaţi în gestiunea şcolii profesionale. Biocombustibilul produs va încălzi cantina școlii cu o suprafață de 745 de metri pătrați. Aici va fi instalată o centrală termică cu capacitatea de 80 kW pe bază de biomasă, investiţiile totale depăşind 100.000 Euro acordaţi de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă. Menţionăm că elevii școlii profesionale au plantat, în primăvara anului 2016, două hectare de salcie şi salcâm energetic ce vor servi, din al treilea an de creștere, drept materie primă pentru combustibilul ecologic utilizat.

Şcoala profesională din Cuhureştii de Sus a plantat, în 2016, pe o suprafaţă de 2 ha salcâm şi salcie energetică ce vor servi drept sursă de încălzire pentru sala de sport a şcolii ce va fi racordată la încălzirea pe biomasă din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă.

Pe lângă valoarea economică, aceste utilaje vor avea și una practică pentru elevii ambilor școli profesionale care, începând cu 2016, studiază modulul nou de instruire „Plante energetice, sursă de energie regenerabilă” în cadrul meseriei de Silvicultor. Colegiul agricol din Țaul, care are  în gestiune peste 400 de hectare de teren agricol, va procura, cu sprijinul financiar al Proiectului Energie și Biomasă, echipament de balotare și un cazan pe biomasă cu capacitate de 75 de kW pentru serele din dotare. Astfel, studenții de la specialitățile „Agronomie”, „Horticultură și viticultură”, „Silvicultura și grădini publice” vor putea extinde cunoștințele practice și la încălzirea pe biomasă. Totodată, încă în anul 2012, instituția a instalat o centrală termică combinată, care poate funcționa atât pe bază de gaze naturale, cât și pe biomasă, existența sistemului aducând instituției economiei semnificative la cheltuielile de întreținere, dar și practica necesară elevilor săi.