Piața de producere a bioenergiei este în plină dezvoltare în Moldova, toate componentele necesare unei bune funcționări fiind create sau în curs de constituire. Conform statisticilor Agenției pentru Eficiență Energetică, la începutul anului 2016, în jur de 120 de companii produceau combustibil din biomasă solidă, având o capacitate
totală de 120 000 tone. Dintre acestea, peste 86 mii tone reprezintă brichete și 33,6 mii tone – pelete. Aceste cantități acoperă aproape 5% din consumul intern de gaze naturale sau 42% din cel de cărbune.

Totuși, piața are încă un potențial enorm de dezvoltare, potențialul de biomasă al Republicii Moldova, care se ridică la peste 515 mii de tone echivalent petrol (tep), fiind utilizat în prezent doar în proporție de 8%.Proiectul Energie și Biomasă a pus temelia dezvoltării sectorului bioenergetic în R. Moldova aflat acum 6 ani pe linie de început. Numărul în creștere al instituțiilor consumatoare de bioenergie a stimulat în paralel și apariția producătorilor de combustibil din biomasă. În primul rând, instalarea cazanelor pe biomasă în peste 160 de instituții publice, dar și în gospodăriile private, a creat cerere pentru acest produs nou pe piața moldovenească, care reprezintă o oportunitate bună pentru afaceri în zonele rurale. În al doilea rând, Proiectul a oferit în leasing utilaje de balotare și de producere a brichetelor și peletelor, acoperind întregul lanț valoric, de la colectarea materiei prime până la ambalaj.

În acest scop, a fost alocat un milion de euro, suma maximă de care poate beneficia o întreprindere fiind de 750 mii lei. Prin intermediul Unității de implementare a proiectului 2KR au fost procurate și instalate 19 seturi de echipament de balotare, iar Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) a finanțat procurarea a 16 echipamente de brichetare și peletare. Durata leasingului a fost de 3 ani, la dobândă, comision și TVA – 0%. Rambursarea s-a efectuat în rate, prima rată de 20% fiind achitată la 5 zile după semnarea acordului de finanțare, a doua tranșă de 20% – pe parcursul primului an de activitate, iar următoarele două tranșe, fiecare de câte 30% din valoarea utilajului urmând a fi achitate până la sfârșitul anului doi și, respectiv, trei de leasing.

În total, 35 de afaceri noi în producerea biocombustibilului au fost lansate cu sprijinul Proiectului Energie și Biomasă, care au creat cca 100 de noi locuri de muncă.

Lista companiilor ce au achiziţionat în leasing echipament de producere a brichetelor/peletelor din fondurile Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”

Lista companiilor ce au achiziţionat în leasing echipament de balotare a biomasei şi remorci de transportare a biomasei din fondurile Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”

Lista producători de biomasă