Plante energetice

Potențialul de biomasă în R. Moldova este estimat la 14,6 miliarde kWh sau echivalentul a 85% din consumul intern de energie, iar peste jumătate din potențial le revine reziduurilor obținute din culturile agricole – paiele de grâu, tulpina și pălăria de floarea soarelui, reziduuri din livezi, viță-de-vie, soia sau orz, etc. Cu toate acestea, doar o parte din ele este sau poate fi folosită în producerea combustibilului din biomasă, fiind utilizată ca furaje sau în alte scopuri.

De aceea, mulți antreprenori agricoli văd un mare potențial de afaceri în creșterea plantelor energetice, destinate producerii de biocombustibil solid. Acestea au o serie de avantaje în raport cu alte culturi agricole, unul dintre cele mai importante fiind că pot fi sădite pe terenuri deteriorate sau în pantă, unde alte culturi nu vor crește. În același timp, plantele energetice au o rată de creștere foarte rapidă și capacitate calorică înaltă.

Printre cele mai cunoscute plante energetice sunt salcia, salcâmul și plopul energetice, miscantus sau iarba elefantului, mei, arbust de petrol, şofrănel şi altele.

Salcia energetică este o plantă lemnoasă dicotiledonată, cu o creștere extrem de rapidă, de până la 3,5 cm pe zi, și o putere calorică mai înaltă decât fagul sau stejarul – 4900Kcal – comparabilă cu cărbunele sau gazele naturale.

Crearea plantațiilor de salcie energetică duce la includerea în folosință a terenurilor agricole neutilizate, diminuând nevoia de defrișare a pădurilor și generând combustibil ieftin. Salcia energetică este o cultură nepretențioasă, iar plantația are o durată de viață de 25 – 30 de ani și, începand din anul al doilea, în afară de recoltare, nu necesită nici o altă intervenție.

Estimativ, energia termică rezultată de la o plantație de 100 ha poate asigura încălzirea a cca. 35 mii m.p. spațiu locativ, adică peste 7 mii apartamente.

În Suedia, sunt cultivate deja cca 50 000 ha de teren cu salcie energetică, ce produce în primul an de la însămânțare cca 10 tone de material vegetal la un hectar, iar începând din al doilea an producţia ajunge la 40 tone/ha.

În Ungaria sunt cultivate cca 2000 de hectare cu această plantă, iar producţia, datorită zonei cu temperaturi mai ridicate decât în Suedia, se ridică la 60 tone/ha.

Și în Moldova deja există câteva plantații de salcie energetică, una dintre ele fiind cultivată la Bozieni, raionul Hâncești. Antreprenorul Vladimir Bragaru a sădit plantația de două hectare de salcie energetică încă în anul 2013. Acum intenționează să o extindă până la 1000 de hectare.

În R. Moldova există și plantații de Pawlonia și plop energetic, care însă nu au fost, deocamdată, omologate.

Astfel, la Andrușul de Jos, raionul Cahul, au fost sădite 70 de ari de Pawlonia Cotevisa 2, o clonă a plantei obținută într-un laborator din Spania. Copacii au deja 4-5 metri înălțime și pot fi recoltați de până la 5 ori, tulpina refăcându-se în anul următor.

Proiectul Energie și Biomasă contribuie la extinderea pieței biocombustibililor și suplinirea forței de muncă de calificare necesară prin sprijinirea școlilor profesionale din Moldova.  Elevii din trei şcoli profesionale tehnice din R. Moldova studiază din anul 2015 noi specialităţi pentru meseria Silvicultor, printre care și „Plantele energetice – sursă de energie regenerabilă”. Totodată, elevii școlii profesionale din Orhei vor avea acces direct la tehnologiile studiate, aici fiind sădită o plantație de salcie și salcâm energetic.

Avantajele plantelor energetice

 • Se poate cultiva pe terenuri mlăștioase
 • Se poate de dat utilitate terenurilor necultivate
 • Rezistentă la diverse condiții climaterice
 • Se comportă bine și pe sol nisipos și la temperaturi ridicate
 • Plantațiile pot forma benzi de protecție pentru diguri sau fâșii forestiere
 • Mediu adecvat pentru animale (iepuri, potârnici, etc.)
 • Capacitate de producere masă lemnoasă – 30 tone/an
 • Contribuie la reducerea considerabilă a defrișărilor
 • Are capacitatea de preluare a cca. 20-30 tone/nămol rezudial
 • Asimilează dioxid de carbon – produce oxigen
 • Contribuie la creare de locuri noi de muncă
 • Opțiune sigură de sursă energetică, fie ca biomasă fie ca peleți și bricheți
 • Sursă de celuloză
 • Posedă un conținut indicat de salicin – se poate de utilizat la producerea aspirinei