Scrisoarea de intenţie
(model explicativ)

1. Disponibilitatea comunităţii de a implementa un proiect de utilizare a surselor energetice din biomasă

Aici urmează să argumentaţi de ce doriţi să vă racordaţi instituţia publică din comunitate la sistem de încălzire pe bază de biomasă.

2. Informaţie despre instituţia propusă a fi racordată la sistem de încălzire pe biomasă

Prezentaţi informaţie despre instituţia propusă a fi încălzită cu energie din biomasă: 

 • denumirea şi destinaţia instituţiei
 • anul construcţiei și perioada de activitate, tipul construcției (după pașaportul clădirii)
 • numărul de blocuri ale instituției, inclusiv numărul de nivele al fiecărui bloc
 • suprafața totală și cea utilizată, de indicat în m2
 • capacitatea planificată a instituției (locuri) și numărul de beneficiari existenți
 • starea fizică a acoperișului, ferestrelor și ușilor, sistemului de încălzire, de distribuire a apei calde menajere, altor elemente structurale ale clădirii
 • numărul actual de beneficiari (personal de bază, tehnic, copii, etc.) şi numărul estimat în viitorul apropiat
 • în cazul instituțiilor educaționale, de indicat numărul de clase/grupe existente în raport cu numărul planificat şi numărul de copii existent în raport cu cel planificat
 • regimul şi perioada de exploatare pe parcursul anului
 • proiecte implementate în instituție în ultimii 5 ani (de indicat destinația, finanțatorul și perioada implementării)

De asemenea, descrieţi starea fizică a clădirii, inclusiv cum este asigurat conturul termic al edificiului, accesul şi posibilităţile de conectare la sursa de apă, starea fizică a sistemului existent de încălzire, data ultimei renovări şi tipul de combustibil folosit în prezent. În cazul instituțiilor (de ex. grădinițe de copii, centre medicale) unde vor fi instalate colectoare solare pentru furnizarea apei calde menajere, comunitatea va descrie starea rețelelor interioare de distribuție a apei calde, nodul sanitar și starea sistemului de canalizare.

3. Informaţie privitoare la capacitatea comunităţii de a asigura instituția cu biocombustibil (brichete, pelete) necesar pentru întregul sezon de încălzire

Prezentaţi informaţie despre accesibilitatea combustibilului din biomasă pentru instituţia propusă: date despre producătorii de brichete sau pelete din regiune, posibilitatea de a achiziţiona biocombustibil de calitate.

4. Capacitatea de depozitare a combustibilului din biomasă (brichete, pelete)

Indicaţi spaţiile existente ce pot fi folosite pentru depozitarea biocombustibilului (brichetelor sau peletelor) şi  capacitatea acestora. Spațiile propuse de comunitate trebuie să asigure cantitatea necesară pentru întreg sezonul de încălzire. În cazul în care comunitatea nu dispune de asemenea încăperi urmează să asigure posibilitatea construcţiei unui depozit sau închirierea unui spaţiu disponibil din comunitate.

5. Asigurarea contribuţiei financiare locale

Argumentaţi disponibilitatea alocării resurselor locale. Contribuţia locală pentru comunitățile rurale  constituie minim 15% din costul total al proiectului, pentru orașele mici – 20% şi urmează a fi asigurată de localitate:

 • sub formă bănească (surse financiare din bugetul local, donaţii de la populaţie, sponsori etc.)
 • servicii: angajarea responsabilului tehnic, asigurarea raportului de audit, a documentaţiei tehnice etc.

În funcţie de caz, pot fi acceptate şi alte forme de contribuţie: achiziţionarea materialelor de construcţie și/sau efectuarea  lucrărilor de construcție/reparație a sistemului interior de încălzire, îmbunătățirea conturului termic al clădirii instituției, construcția, reparația și amenajarea depozitului pentru păstrarea combustibilului etc.

6. Informaţie despre grupul local de iniţiativă

Descrieţi aspectul participativ în elaborarea scrisorii de intenție. Oferiţi informaţie despre actorii comunitari care au participat activ la lansarea iniţiativei şi au venit cu propuneri concrete pentru justificarea şi argumentarea ideii de a realiza un proiect de utilizare a surselor energetice din biomasă.

7. Confirmarea inițiativei locale de către administrația și angajații instituției propuse a fi încălzită cu energie din biomasă

Descrieţi modalităţile prin care aţi consultat iniţiativa cu angajaţii instituţiei propuse a fi racordată la sistem de încălzire pe biomasă (ședință comună, discuții în grupuri, consultări individuale etc.). Confirmaţi acceptul instituţiei de a utiliza energia din biomasă prezentând lista angajaților și acceptul acestora confirmat prin semnătură.

8. Scrisoarea de intenţie va fi semnată de:

 • primarul localităţii
 • reprezentantul instituţiei publice propuse pentru implementarea iniţiativei

9. Destinatarul scrisorii de intenţie.

Expediere în plic:

 • Str. Sfatul Țării, 29, or. Chișinău MD-2012
 • ”Le Roi” International Business Center, bir. 304
 • Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova
 • Alexandru Ursul, Manager de proiect

Expediere electronică: tatiana.craciun@undp.org

Anexe:

 1. Lista angajaților cu semnături personale privind confirmarea încălzirii instituției cu combustibil din biomasă
 2. Telefoane de contact ale primăriei și instituției propuse  a fi racordată la sistem de încălzire pe biomasă  (inclusiv numerele de telefoane fixe și mobile ale managerilor instituției și ale primarului).

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:

Tatiana Crăciun, specialist în mobilizare comunitară

Tel: 022839987

Mail: tatiana.craciun@undp.org